Basisschool de Triangel is de basisschool in Ulestraten. Ulestraten maakt deel uit van de gemeente Meerssen, die in totaal 6 basisscholen binnen haar grenzen heeft. Het is een typisch forensendorp met een bevolking van 2850 inwoners. Ulestraten is gelegen aan de rand van Maastricht-Aken Airport met maar weinig uitbreidingsmogelijkheden. De verwachting is dat door enkele nieuwbouwprojecten het aantal inwoners in de komende jaren licht zal toenemen.

Onze school is sinds 1994 gehuisvest in een eigentijds gebouw met een multifunctionele aula en een speelzaal voor de kleuters. Bijzonder in het gebouw zijn de entresols in de groepslokalen, een extra ruimte die heel geschikt is voor zelfstandig werken of groepswerk.  In 1996 is één noodlokaal bijgeplaatst, in 2003 een permanent lokaal. De school verschaft momenteel onderdak aan 8 groepen.

In het schooljaar 2021-2022 telt onze school 8 groepen. Het team bestaat uit groepsleerkrachten, twee onderwijsondersteuners, een interne begeleider en een administratieve kracht (1 dag per week).  De dagelijkse leiding is in handen van dhr. Maarten Lemmens. De directie bestaat uit dhr. Han Janssens en dhr. Maarten Lemmens.
Er zitten ongeveer 170 kinderen op school. De verwachting is dat dit aantal in de komende jaren door minder instromers gaat dalen. De kinderen zijn op basis van hun leeftijd verdeeld over jaargroepen. Ze blijven het hele schooljaar bij elkaar en gaan als groep door naar een volgend schooljaar. In de kleutergroepen kan die samenstelling wel eens veranderen. In iedere groep wordt zoveel mogelijk gedifferentieerd gewerkt. Kinderen werken vaak in groepjes en in de midden- en bovenbouw aan taken die aan hun niveau worden aangepast. Afhankelijk van het totale leerlingaantal van de school wordt de samenstelling van de groepen ieder jaar opnieuw bekeken. Uitgangspunt is dat de kinderen zoveel mogelijk aandacht en zorg van de leerkrachten krijgen.


ADRES:
    KASTEELSTRAAT 22
               6235 BP ULESTRATEN     
TEL.         043-3652729
E-MAIL:
    info.triangelu@innovo.nl
 
 
Onze school is één van de scholen van INNOVO, stichting voor katholiek onderwijs.
                          
Postadres:
    Postbus 2602
                   6401 DC Heerlen
Telefoon:  
    045 - 5447144    
 
Voor alle informatie over onze onderwijsstichting klikt u op het onderstaande logo